BLOG

MEDYA PLANLAMA DA AÇIK HAVA’NIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

MEDYA PLANLAMA DA AÇIK HAVA’NIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Tarihsel geçmişine baktığımızda da açıkhava reklamcılığı çağın şartlarının el verdiği şekilde firmalar tarafından tüketiciye ya da hedefe kitleye ulaşmak için kullanılmıştır. Sadece ticari bir kaygı için değil siyasi bir propaganda aracı olarak da açıkhava reklam alanlarının tercih edildiği görülmüştür. Reklam verenlerin Açıkhava reklam mecralarını bu kadar çok tercih etmelerinin en önemli nedeni, en kısa sürede tüketiciye ulaşabilmeleridir. Tüketicilerin dışarıdaki yaşamlarına hitap eden açık hava reklamları, onları durakta, araçta, yürürken, otururken, çalışırken, beklerken yakalamakta ve reklam mesajlarını iletmektedir.

Image
Türkiye’de yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan açıkhava reklamcılığı ciddi anlamda patlamayı 1990’lı yılların başlarında yapmıştır. Bu süreçte duvar ve çatı reklamları ile başlayan reklam faaliyetleri, afiş ve billboardların kullanılmasıyla bir sektör haline gelmiştir. İlk dönemde altyapı yetersiz kalsa da kısa süre sonra yerel yönetimlerin Açıkhava reklamcılığına el atmasıyla raketler ve yol üzerinde yer alan panolar ile çatı reklamlarına düzenleme getirilmiştir. Açıkhava reklam sektörü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gelişimini sürdürürken, son yıllarda dijital alanlarda yaşanan gelişmelerin ardından açıkhava reklamcılığı gerek içerik gerekse iletişim teknikleri açısından farklı bir dönüşüme uğramıştır.

Ülkemizde açıkhava reklamcılığı televizyon ve yazılı basının ardından en çok tercih edilen reklam mecrası konumundadır. Öyle ki son 10 yıllık verilere bakıldığında açıkhava reklamcılığına ayrılan bütçenin her yıl arttığı gözlenmektedir. 2007 yılında Açıkhava yapılan reklam yatırımları 235 milyon TL civarındadır. Bu da açıkhavanın 2007 yılında 3 milyar 308 TL olarak gerçekleşen toplam reklam yatırımlarından %7 oranında pay aldığını göstermektedir.

10 yıllık süreç içerisinde teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler, firmaların reklam bütçelerine ayırdığı ekonominin artması, içerik yazarlarının hedef kitleye doğrudan ulaşma adına bir üretime kafa yorması gibi etkenler açık hava reklamcılığının gelişimini doğrudan etkilemiştir. Artık daha fazla iletişime açık reklam alanları oluşturulmuş ve interaktif bir reklamcılık alanı olarak açık hava reklamcılığı karşımıza çıkmıştır. Artık reklam ajansları daha fazla sonuç odaklı projeler geliştirirken, programatik reklam sayesinde hedef kitleye ulaşmak eskiye oranla kolaylaşmıştır. Özellikle son 2 yılda programatik reklam, ciddi şekilde artarken, dünya devi Google’ın açık havayla koordineli bir şekilde reklam almaya başlamasıyla pazarın daha da büyümesi bekleniyor.

Aslında pazarın genişlediği ve geliştiği yatırım paylarına ayrılan bütçeye bakıldığında basit bir matematik hesabıyla göze önüne serilmektedir. 2007 yılında Açıkhava yapılan reklam yatırımları 235 milyon TL civarındayken, ARVAK Açıkhava Reklamcıları Vakfı’nın Ernst&Young Denetim ve Danışmanlık şirketine hazırlattığı Türkiye Açıkhava Yatırımları Raporu’na göre 2017 yılında Türkiye’de Açıkhava mecrasına yapılan reklam yatırımlarının toplam değeri 776 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Yine aynı vakfın aynı denetim şirketine hazırlattığı 2018 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan araştırma sonucu; bu süreçte yapılan yatırımların toplam cürosunun 402 milyon TL olduğu ifade edildi. Gerek rakamlara, gerek ulaşılan kitleye gerekse de reklam ajanslarının bu alanlarda yaptığı yatırımlara bakıldığında açıkhava reklamcılığın markalar için önemli bir tercih olduğu ve olmaya devam edeceği görülmektedir.